Sterker Staan

Training STERKerSTAAN®

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld.

Kinderen die last hebben van faalangst zijn weinig zeker van zichzelf. Ze zijn bang om fouten te maken en hebben de neiging om te hogen eisen aan zichzelf te stellen.

De training STERKerSTAAN® rust op vier pijlers;

  • Leren omgaan met faalangst door middel van de R(ationele) E(motieve)   T(herapie);
  • Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan;
  • Ontspanningsoefeningen
  • Motorische oefeningen om helder te kunnen denken.

De training STERKerSTAAN® is een effectieve faalangstreductie training om, vanuit kracht en rust in jezelf, sterk in het leven te staan.

– De training Sterker Staan® wordt gegeven in groepjes van 3 a 4 personen.

– De training wordt gegeven 7 bijeenkomsten van 60 minuten.

– De kosten bedragen €205,- per kind, inclusief materiaal en het certificaat .

We bieden deze training aan in groepjes van 3 a 4 leerlingen. Bij kleinere groepjes of individuele trainingen wordt de prijs aangepast. Heeft u vragen over data en mogelijkheden om deel te nemen aan een van deze trainingen? Neem dan even contact met ons op.

sterker staan