Belbin Teamtoppers

Wie ben je? Waar ben je op je plek?

Het Team Toppers programma is voortgekomen uit het wetenschappelijk bewezenttvoorkant
Belbin Teamrolmodel dat al meer dan 30 jaar een belangrijke plaats inneemt in de organisatiepsychologie.

Weten wie je bent, draagt bij aan wie je worden wilt.

Team Toppers is een uniek en compleet test- en spelprogramma voor jeugd en volwassenen om beter samen te werken. Een beproefde manier om verschillen in kwaliteiten en talenten te herkennen, te begrijpen en te benutten. 

Je doet ertoe!

Team Toppers laat zien en ervaren dat diversiteit, het ‘anders’ zijn, juist bijdraagt aan het groepssucces.

Team Toppers is een onderdeel van de Leren Leren methode voor jeugd
en de training Basisdenksystemen voor volwassenen en bedrijven.