Vaardigheden

Bij de begeleiding van de leerlingen die bij mij  in de praktijk komen vormen de leerproblemen meestal niet alleen het probleem. Soms zijn de ervaringen die kinderen meegemaakt hebben zo ingrijpend geweest dat ze moeite krijgen met het zelfvertrouwen. Er zijn ook kinderen die de moed verliezen en er maar niet meer toe kunnen komen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Van nature is geen enkel kind lui. Het willen werken en opdoen van nieuwe ervaringen zit in ons ingebakken vanaf de geboorte. Als een kind niet meer wil dan moeten we verder kijken en extra begeleiding gaan bieden waar dat nodig is.

HUlp

Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, kunnen niet komen tot leren. Ga jezelf maar eens na…Je voelt je een dagje niet lekker. Om welke reden dan ook. Op zo’n dag kom je niet tot prestaties. Je hebt dan al genoeg aan jezelf. Zo gaat dat ook bij kinderen en jongeren. Pas als iemand zich lekker in zijn vel voelt kan het komen tot verwerken van informatie en leren. Een veelgehoorde klacht is dan ook. Ik kan me niet “concentreren”. Vaak blijkt  dat achterliggende oorzaken daaraan ten grondslag liggen. Pas als we daaraan gewerkt hebben komt er rust in het hoofd en kunnen we aan andere zaken gaan denken.

Om die reden combineer ik de begeleiding vaak met het werken aan de vaardigheden. Daarbij werk ik talent- en oplossingsgericht. Ik probeer de kinderen inzicht te geven wat er aan de hand is. Stapje voor stapje werken we samen aan meer zekerheid en zelfvertrouwen. Begrip voor hun eigen situatie is vaak het halve werk.

    Zit je lekker in je vel? Dan leer je wel!!  header.jpg