Spellen

Steeds opnieuw die fouten. Iedere week die dictees. Als de schriften weer uitgedeeld worden en de anderen in de klas enthousiast reageren over hun punten…dan zou de leerling met spellingproblemen het liefst weg willen kruipen.

Het kind weet immers van tevoren dat er weer veel te veel missers instaan. Het handschrift wordt kleiner…misschien kan de juf het niet lezen? Of letters worden vervormd zodat het verschil niet te zien is tussen een d en een t!

  • Tijdens de leerhulp bij spelling zijn teksten het uitgangspunt. We kunnen samen een speurtocht maken door de teksten, de fouten opzoeken, teksten aanvullen en soms ook een dictee bekijken. De leerling kan scoren voor iedere gevonden fout.
  • We gaan deze woorden noteren en in kaart brengen. We gebruiken daarvoor de mindmap en combineren dat met de spellingsregels. Door de combinatie van woord en beeld met de ondersteunende regel zal er een woordbeeld ontstaan bij het kind. Vanuit het hele woord kijken we naar de manier waarop het gespeld is.
  • Het bewust worden van afspraken en het belang van controle op het gebied van spellen.
  • Het leren om teksten zelf na te lezen en fouten te herkennen. Dit alles speelt een belangrijke rol bij de leerhulp bij spellen.

Spelenderwijs bieden we de stof aan en op ontspannen manier gaan we aan het werk. Daardoor zal de motivatie vergroten. Zelf fouten herkennen, benoemen en de bijpassende regel erbij zoeken….is de basis om te komen tot het IKKANHET gevoel.

ikkanhet