Lezen

Er zijn kinderen die moeite hebben met technisch lezen. Anderen hebben problemen met begrijpend lezen. Bij de leeshulp voor technisch lezen zal ik aansluiten bij wat het kind kan. Bij de gevorderde lezers zal ik de herhaling opzoeken. Leeskilometers maken is hierbij belangrijk. Moeilijke woorden gaan we hierbij niet uit de weg. We richten ons hierbij op het spelend lezen.

  • De teksten die we lezen worden door het kind zelf gekozen.
  • Spelenderwijs zullen kinderen gaan ervaren dat lezen leuk is.
  • Het samenlezen, wissellezen zal door het kind ervaren worden als een gezamenlijke activiteit.
  • Het kind gaat de uitdaging aan om een wedstrijd met zichzelf te houden.
  • Door de resultaten van een leesperiode te vergelijken, zal het kind succeservaringen opdoen.

Lezen wordt weer leuk!

infoschoolbasis