Remedial Teaching

Remediëren – hulp bij leren 

Regelmatig komen kinderen op school in de problemen. De school geeft veelal extra begeleiding en in sommige gevallen komt er een remedial teacher aan te pas om het niveau van het kind op te krikken of het kind op een deelgebied bij te werken. Bij veel kinderen lukt dat. Maar bij anderen wordt er langdurig en intensief geoefend op het gebied van rekenen, spelling, lezen en/of schrijven, zonder voldoende resultaat.

Kinderen die problemen hebben met leren merken zelf als eerste dat de dingen niet gaan zoals zij dat zouden willen. Ze hebben direct door, dat ze niet kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van ouders en/of leerkrachten. Wat voor gevoel geeft het een kind, als het ondanks de inzet en alle extra hulp toch een lage score haalt?

Daarnaast worden leerlingen veelvuldig geconfronteerd met toetsen en testen. Ook hier worden zijn weer geconfronteerd met hun hiaten.

Bovenstaande schets zal veel ouders niet onbekend in de oren klinken. De machteloosheid die ontstaat omdat we de kinderen niet voldoende kunnen helpen voedt de onzekerheid en het wankele zelfvertrouwen van het kind. Toch zal men het kind meer en meer willen helpen en onbewust wordt hiermee de groei van het gebrek aan zelfvertrouwen gestimuleerd.
Vanuit deze invalshoek wil ik niet aan het werk met kinderen. In mijn werk met kinderen wil ik het accent leggen op hulp bij het leren.

Mijn rol naar de leerling is die van een hulpverlener en begeleider. Kinderen kunnen vaak precies aangeven wat ze moeilijk vinden. Samen gaan we op zoek naar een oplossing.
Voor mij is het belangrijk dat het kind eerst ervaart dat het ook goede kwaliteiten heeft. Vanuit deze invalshoek ga ik in overleg met het kind aan het werk. Het leren tijdens spel is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Met het kind ga ik naar zijn/haar wereld. De wereld van het doen.
Een vast plan van aanpak kan ik niet bieden. Kinderen zijn uniek. Zo uniek zijn ook hun problemen. In overleg met de leerling, de ouders en eventueel de school gaan we aan het werk. Na ongeveer 10 bijeenkomsten evalueren we en passen we ons plan van aanpak aan.

werkruimte doetinchem

Hulp bij het leren is bedoeld voor de leerlingen van de basisschool. Op het gebied van rekenen, taal, lezen en schrijven kan ik uw kind hulp bieden. Voordat ik een plan van aanpak op ga stellen vind er eerst een intake plaats.

  • Tijdens de intake wordt besproken hoe vaak de begeleiding plaats vindt. Er kunnen 1 à 2 sessies per week gepland worden.
  • Deze sessies duren 60 minuten.
  • De leerhulp wordt individueel gegeven.
  • De hulp vindt plaats in de lesruimte te Doetinchem of Beneden-Leeuwen.
  • Naast de aanpak van de leerproblemen wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld. Zelfvertrouwen en een goede motivatie zijn een eerste vereiste voor het behalen van resultaat bij de begeleiding.
  • We werken met contractperiodes van 10 sessies.

Er kunnen overlegmomenten plaats vinden met ouders, leerling en/of school.

header.jpg