Onderzoek

Beelddenk onderzoek

Soms gaat het met leren op school niet zo goed. Je hebt het gevoel dat er meer in zit maar dat het er niet uitkomt. Op school heeft men al op allerlei manieren geprobeerd om te helpen.
Het kind komt problemen tegen zoals een zwak concentratievermogen, moeite met automatiseren (….ken je die tafels nu nog niet?) een belabberd handschrift(…doe je wel je best?) Spellingfouten die niet meer kunnen. En dat terwijl de leerling zo pienter leek in de groepen 1 en 2…
De leerkracht en ouders raken teleurgesteld met het gevolg dat het zelfvertrouwen van de leerling vermindert en de onzekerheid alleen maar toeneemt.
Het kan dan zinvol zijn om het kind te laten onderzoeken middels een Individueel Onderwijskundig Onderzoek op beelddenken. Daarna kunnen eventuele maatregelen door ouders en leerkracht genomen worden.
De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf twee tot drie uur duurt. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken.

bdip hele logo

Wat houdt het onderzoek in?

Het individuele onderzoek omvat drie gedeeltes:
Met het wereldspelonderzoek wordt duidelijk of uw kind een beelddenker is.Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen.
Het pedagogisch en didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
Het laatste deel van het onderzoek geeft aan of de cognitieve ontwikkeling van uw kind leeftijdsovereenkomstig is. De leerstijl van het kind wordt in kaart gebracht.
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat persoonlijk met de ouder(s) wordt besproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s). Het is een uitgebreid schriftelijk verslag met adviezen en tips voor het kind, de ouders en de school.
De kosten voor het totale onderzoek bedragen €475.-  Deze zijn inclusief het voorgesprek, het verslag, een persoonlijk consult en een nabespreking.
Voor meer informatie, of om een afspraak te maken, kunt U altijd contact opnemen.

FON

Fixatie Disparatie

Als gecertificeerd FON screener kan ik de ogen screenen op de visuele vaardigheden en de aanwezigheid van FD. Dit kan bij kinderen en volwassenen. De screening duurt ongeveer 45 minuten. Als uit een screening blijkt dat een nader visueel onderzoek nodig is, dan volgt er een doorverwijzing naar een functioneel optometrist. De kosten voor de screening bedragen €45,-

header.jpg