In Bedrijf

Ikkanhet in Bedrijf 

ibeelddenken wiel

Beelddenken in bedrijf richt zich middels training en voorlichting op de twee basis denksystemen van mensen: het visuele en het verbale.

Iemand met een visueel denksysteem richt zich op het geheel (einddoel) en werkt associatief, creatief en beeldend. Deze divergerende manier van denken focust op logische verbanden.

Iemand met een verbaal denksysteem richt zich liever op details (procedures) en werkt serieel en talig. Deze convergerende manier van denken focust op logische conclusies.

Teams werken beter samen en presteren beter als ze goed gebruik weten te maken van elkaars denkvoorkeuren en bijbehorende talenten. 

header.jpg