Ronnie Gardiner Methode

RGM

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) combineert het ritme van muziek, beweging en cognitieve uitdaging, een sterke combinatie.

De methode maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek,  beweging, spraak, gehoor en gevoel. Tijdens het oefenen leest en interpreteert de deelnemer de op een scherm geprojecteerde symbolen naar een beweging die wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbooltje, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden verschillende zintuigen tegelijkertijd geprikkeld. Het klinkt mogelijk nogal ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd.

Het is een oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen gelijktijdig stimuleert. RGM werd oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met hersenschade en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zoals CVA (hersenbloeding), MS,  (beginnende) dementie en de ziekte van Parkinson. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD) en bij mensen met Burn out en/of depressieve klachten.

RGM  stimuleert coördinatie, concentratie, lezen en spraak, gevoel voor ritme, zelfbewustzijn, balans, geheugen, motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

De resultaten van RGM

Van de RGM methode zijn geen negatieve effecten bekend. Wel zijn er vele gunstige effecten, onderstaand treft u een overzicht. De mate waarin men deze positieve effecten ervaart verschilt per persoon en is afhankelijk van diverse factoren, zoals leeftijd, gezondheid, persoonlijke motorische- en fysieke vaardigheden. De effecten zijn merkbaar bij zowel kinderen, volwassenen en ouderen, bij zieke en gezonde mensen.

Effecten van RGM:Nytt-foto-Ronnie-Tore-Marklund

 • verbetering concentratievermogen;
 • verbetering van de coördinatie;
 • verbetering van motorische vaardigheden;
 • een verbeterde lichaamsbalans;
 • verbetering van zowel het spraak-, lees- als leervermogen;
 • verbetering van sociale vaardigheden;
 • toename van zelfvertrouwen;
 • een betere samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft;
 • een betere samenwerking tussen de verschillende hersengebieden onderling;
 • een positieve levenshouding, mensen worden er vrolijk van;
 • RGM geeft energie.

RGM in het onderwijs

In Zweden wordt op enkele scholen de RGM ingezet om de dag mee te beginnen. Het doel daarvan is om de kinderen op elkaar af te laten stemmen, om samen in het ‘hier en nu’ en in een zelfde staat van energie te komen. Het is daarnaast een soort ‘aan-knop’, de linker- en de rechterhersenhelft worden geactiveerd.

Op deze scholen begint de dag met een korte RGM-sessie in de klas. De symbolen worden via een beamer geprojecteerd of er wordt gebruik gemaakt van losse bordjes met daarop één symbool. Deze worden door een paar kinderen vastgehouden. Het leuke hiervan is dat de volgorde door de kinderen kan worden veranderd, waardoor ze zelf invloed op de oefening kunnen hebben. De muziek wordt uiteraard afgestemd op de leeftijd en smaak van de kinderen. Hierdoor wordt het een vrolijke en dynamische dagopening.

De school in Zweden waar men als eerste de RGM-methode is gaan toepassen en waar 7 leerkrachten zijn opgeleid als RGM-practitioner, heeft daarvoor in 2009 een innovatieprijs ontvangen van het ministerie van onderwijs.

Nieuwe header RGM NEderland