Kernvisie methode

U heeft er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen van kind, ouders en leerkrachten, toch de stof niet eigen kunnen maken.
Kijk je naar het kind dan begrijp je dat niet, want het is vaak heel slim. Het doet dingen waarvan je zegt ‘goh, wat knap voor deze leeftijd’, maar krijgt simpele woordjes of sommen niet geautomatiseerd. Dat doe je toch even? Soms krijgen ze een dyslexieverklaring, maar vaak ook niet. Ze zijn vaak onrustig in de klas en hebben moeite met concentreren.
Wat is hier nu aan de hand?
Deze kinderen hebben een ding gemeen. Zij zijn gevoelsmatig ingesteld. Deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden en zij associëren heel sterk met wat zij waarnemen, hierdoor worden zij nog al eens als ‘afwezig’ betiteld. Hun gedachten dwalen mee met woorden of flarden die ze opvangen tijdens de les.
Deze kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert. School zegt dat, wanneer je de informatie maar vaak genoeg herhaalt, het vanzelf in je lange termijn-geheugen komt. Door de verschillende gedachtestromen en associaties wordt dit automatiseringsproces bij deze kinderen verstoord.
De Kernvisie methode is een relatief eenvoudige manier van werken, die het normale les ritme niet hoeft te verstoren. De kinderen, die nu ook al extra aandacht krijgen, kunnen in deze tijd worden voorzien van de Kernvisie methode en kunnen daarna gewoon in de klas verder functioneren. Empirisch is vastgesteld dat deze kinderen zich daarna laten zien als goede leerlingen. Dit betekent voor u als school een verbeterde doorstroom en een verbeterde uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Kernvisie logo