Welkom

Mag ik me even voorstellen…

Mijn naam is Ria Dehing en ik ben geruime tijd werkzaam geweest in het basisonderwijs. In deze periode heb ik de opleiding  Remedial Teacher gedaan.In 2008 ben ik gestart met IKKANHET. Tijdens de eerste vijf jaren heb ik ook als groepsleerkracht gewerkt.riaapril12014

Dagelijks kwam ik in aanraking met kinderen die het moeilijk hebben op school. Voor de problemen van een kind is niet altijd een pasklare oplossing voorhanden. Daardoor werd ik gestimuleerd om verder te zoeken.

Vol enthousiasme heb ik de opleidingen gevolgd, zodat ik gecertificeerd trainer ben van o.a.  –  Leren Leren Methode –  Kernvisie methode. Verder ben ik Ambassador van  Kids Skills en Mission Possible.  Daarnaast ben ik ook bevoegd tot het screenen van ogen op fixatie disparatie. Ik kan bij uw kind een beelddenkonderzoek afnemen.

In het verleden heb ik bovendien het certificaat RGM practitioner gehaald en ben ik opgeleid tot Kernvisie coach. Om de kosten te drukken heb ik met ingang van 2018  deze licenties niet verlengd. Dat betekent niet dat ik die methodes geen warm hart toedraag. Ik ben dan ook blij, dat ik ondanks het feit dat ik geen gecertificeerd trainer meer ben, nog over deze kennis beschik en deze waar nodig als hulpmiddel kan toepassen.

Inmiddels heb ik enige jaren ervaring met het geven van cursussen waarbij kinderen op een effectieve manier leren leren, bijvoorbeeld volgens de Leren Leren methode of de Kernvisiemethode. Het bijblijven en verdiepen in mijn vak staat bij mij hoog in het vaandel. Trainingen op het gebied van effectief leren blijf ik volgen.

De sociaal-emotionele kant, hoogbegaafdheid en dyslexie hebben mijn speciale aandacht. Zo heb ik afgelopen jaren cursussen gevolgd om coach sociale vaardigheden en faalangstreductie trainer te worden. Op het gebied van hoogbegaafdheid heb ik bijscholing gedaan. Het versterken van het vermogen om je te concentreren deed ik onder andere met behulp van de RGM methode.

advertentie-bewerkt zonder adres